Ερώτηση: Όταν ο πετρελαιοκινητήρας εκπέμπει υπερβολική αιθάλη (κάπνα), τι πρέπει να κάνετε:

 • 1) Να αλλάξετε το λάδι λιπάνσεως.
  2) Να επισκευάσετε αμέσως τον κινητήρα.
  3) Να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την αντλία και τους εγχυτήρες καυσίμου (μπεκ) και να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.

Ερώτηση: Κάθε φορά που προσπερνάτε κάποιο όχημα, τη νύκτα, και επιτρέπεται να ανάψετε τα φώτα πορείας αυτό το κάνετε:

 • 1) Λίγο πριν μεταφερθείτε προς τα αριστερά.
  2) Όταν είστε στα αριστερά και πριν φθάσετε στο ύψος του.
  3) Όταν είστε στο ύψος του.

Ερώτηση: Κάθε φορτηγό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, καθαρού βάρους έκαστο:

 • 1) 6 kg.
  2) 8 kg.
  3) 10 kg.

Ερώτηση: Ο αυτόματος ρυθμιστής πιέσεως (ΑΡΠ) είναι ένας μηχανισμός του συστήματος πεδήσεως, ο οποίος:

 • 1) Ρυθμίζει αυτόματα την πίεση στους κυλίνδρους πεδήσεως ανάλογα με τη φόρτιση του οχήματος.
  2) Παράγει τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα.
  3) Διανέμει τον αέρα σε περισσότερα του ενός κυκλώματα.

Ερώτηση: Έχετε εμπλακεί σε ένα ατύχημα μόνο με υλικές ζημιές. Θα πρέπει να ενημερώσετε τον ζημιωθέντα άμεσα ή έμμεσα μέσα σε:

 • 1) 24 ώρες.
  2) 48 ώρες.
  3) 7 ημέρες.

Ερώτηση: Μετά τη ζεύξη (σύνδεση) ενός αρθρωτού φορτηγού οχήματος (ρυμουλκό με επικαθήμενο) πρέπει να κάνετε ελέγχους:

 • 1) Όχι, δεν χρειάζεται, αρκεί η ζεύξη (σύνδεση) να γίνει σύμφωνα με την προβλεπόμενη σειρά ενεργειών.
  2) Ναι, κυρίως στη σύνδεση, στην ασφάλιση της αρθρώσεως πλάκας - πίρου και στη λειτουργικότητα του συστήματος πεδήσεως και του ηλεκτρικού κυκλώματος του επικαθημένου.

Ερώτηση: Στην άδεια κυκλοφορίας φορτηγού που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:

 • 1) «Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας».
  2) «Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 90 km/h».
  3) «Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 90 km/h».

Ερώτηση: Σε ένα φορτηγό εφοδιασμένο με σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα), πού κυρίως πρέπει να στρέφεται η προσοχή του οδηγού:

 • 1) Στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα φρένα.
  2) Στην ένδειξη των μανομέτρων που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων.
  3) Στον τρόπο με τον οποίο, κατά το πάτημα, υποχωρεί ο ποδομοχλός των φρένων.

Ερώτηση: Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του φορτηγού σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:

 • 1) Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.
  2) Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.
  3) Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.

Ερώτηση: Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:

 • 1) Nα συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.
  2) Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.
  3) Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.