Ερώτηση: Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται πάνω σε στροφή, ποιοι τροχοί διαγράφουν μεγαλύτερη τροχιά:

 • 1) Οι εξωτερικοί τροχοί.
  2) Οι εσωτερικοί τροχοί.
  3) Οι οπίσθιοι τροχοί.

Ερώτηση: Τα λεωφορεία πρέπει να φέρουν το σύστημα του περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ εφόσον έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά την:

 • 1) 1 Ιανουαρίου 1984.
  2) 1 Ιανουαρίου 1985.
  3) 1 Ιανουαρίου 1988.

Ερώτηση: Τι θα συμβεί, όταν η κλίση των πίρων των ακραξονίων δεν είναι κανονική:

 • 1) Δε θα έχετε κανονική επαναφορά του τιμονιού και σταθερότητα διευθύνσεως.
  2) Θα έχομε πρόωρη φθορά του συστήματος διευθύνσεως.
  3) Δεν μπορείτε να στρίψετε εύκολα το όχημα.

Ερώτηση: Τι ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγός, κατά το αλκοτέστ, βρεθεί για δεύτερη φορά εντός δύο ετών (υπότροπος) να έχει πάνω από 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, ανεξαρτήτως της περιεκτικότητας αλκοόλ στην πρώτη παράβαση:

 • 1) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 5 χρόνια.
  2) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 3 χρόνια.
  3) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 2 χρόνια.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας.
  2) Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας.
  3) Προαναγγελία οδού διπλής κυκλοφορίας.

Ερώτηση: Οι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) είναι μηχανισμοί που:

 • 1) Καθιστούν σταθερή την οδήγηση του αυτοκινήτου.
  2) Ελέγχουν και αποσβένουν γρήγορα τις ταλαντώσεις των ελατηρίων όταν οι τροχοί συναντούν ανωμαλία στο δρόμο.
  3) Συνδέουν το πλαίσιο του αυτοκινήτου με τα ελαστικά.

Ερώτηση: Για την αποφυγή ενοχλητικών θορύβων κατά την κυκλοφορία πρέπει μεταξύ των άλλων:

 • 1) Να αποφεύγετε τα απότομα φρεναρίσματα, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητα.
  2) Να χρησιμοποιείτε το ακουστικό σήμα (κόρνα) ως προειδοποίηση μόνο στην περίπτωση μακριάς αναμονής.
  3) Να χρησιμοποιείτε την κόρνα για να ειδοποιήσετε έναν άλλο οδηγό, μόνο εάν έπραξε ένα σφάλμα σε βάρος σας.

Ερώτηση: Αν ο οδηγός εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, και βρεθεί υπό την επήρεια αλκοόλ, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει κάθε ζημιά χωρίς καμιά απαίτηση απ' αυτόν:

 • 1) Όχι. Θα καταβάλει την αποζημίωση σε τρίτους, αλλά στη συνέχεια θα στραφεί εναντίον του.
  2) Ναι. Θα καταβάλει την αποζημίωση χωρίς καμιά επίπτωση σ' αυτόν.

Ερώτηση: Κατά την πέδηση ενός οχήματος, με κανονικές συνθήκες, από τι κυρίως εξαρτάται η απόσταση πεδήσεως:

 • 1) Από την ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα.
  2) Από το είδος του συστήματος πεδήσεως.
  3) Από τη δύναμη, με την οποία πιέζεται τον ποδομοχλό των φρένων.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
  2) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
  3) Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.